PONUKA Z VLASTNÉHO CHOVU

odber vo väčších množstvách
  • škrečok - džungársky, sýrsky, roborovský
  • zajac
  • morča
  • myš
  • potkan
  • svrčky (banánové), domáce
  • zophobasy (Peruánsky potemník - Zophobas morio)
  • múčne červy

MRAZENÁ POTRAVA

  • potkany

  

Zophobas  

 

Poštová adresa:

Ján Váll JAMAN
Bojnická cesta 31
971 01 Prievidza

www.chov-potreby.eu
© TK 2011-2023

Tel/Fax: 046 / 541 15 34
Mobil: 0903 537 598
E-mail: obchod@chov-potreby.eu
vall.jaman@gmail.com