Poštová adresa:

Ján Váll JAMAN
Bojnická cesta 31
971 01 Prievidza

www.chov-potreby.eu
? TK 2011-2021

Tel/Fax: 046 / 541 15 34
Mobil: 0903 537 598
E-mail: obchod@chov-potreby.eu
vall.jaman@gmail.com